Lotto na świecie

Ciekawostki i informacje o tematyce gier liczbowych.
Odpowiedz
Awatar użytkownika
jugof
Boss
Boss
Posty: 2114
Rejestracja: 23 sty 2011, 14:58

Re: Lotto na świecie

Post autor: jugof » 29 sty 2015, 13:38

Nie wiedziałem gdzie to napisać to napisałem tu. Wczoraj trafiłem moją pierwszą trójkę w brytyjskim totku. 2 zakłady za 4 funty dało £25 wygranej. Napiszę po polsku - zainwestowałem dwie dychy i na czysto jestem 105zł pi razy oko ;-)
Ostatnio zmieniony 11 lut 2015, 11:58 przez jugof, łącznie zmieniany 1 raz.

daniel_100

Re: Lotto na świecie

Post autor: daniel_100 » 08 lut 2015, 17:34

Jest na forum ktoś u USA ? Proszę napisać ile tam kosztują zakłady systemowe tak jak u nas np. 12 liczb za 3000 zl . Niemieckie lotto tez mnie interesuje .

edi8
Ekspert
Ekspert
Posty: 2756
Rejestracja: 21 sty 2009, 12:32
Lokalizacja: Wwa

Re: Lotto na świecie

Post autor: edi8 » 05 mar 2015, 22:12


edi8
Ekspert
Ekspert
Posty: 2756
Rejestracja: 21 sty 2009, 12:32
Lokalizacja: Wwa

Re: Lotto na świecie

Post autor: edi8 » 29 lip 2015, 20:02

Kod: Zaznacz cały

http://www.wynikilotto.net.pl/wpadka-w-serbskim-loto-dowod-na-oszustwo,277.html

Kod: Zaznacz cały

https://www.youtube.com/watch?t=76&v=5ivYIMwoQUY
Ostatnio zmieniony 01 sie 2015, 12:52 przez edi8, łącznie zmieniany 1 raz.

marko
Wyjadacz
Wyjadacz
Posty: 163
Rejestracja: 18 gru 2013, 22:19
Lokalizacja: stolyca

Re: Lotto na świecie

Post autor: marko » 29 lip 2015, 22:02

ten filmik daje naprawdę dużo do myślenia. SZOK
Jak widzę wczorajsze liczby w lotto, to sam nie wiem, co o tym myślec. Na dodatek ktoś wygrał na ten dziwny zestaw. Tutaj to jest normalna ustawka, czy nasze lotto jest czyste.... :lol:
Te kule latają jak szalone, a i tak maszyna wybrała liczbę realizatora. Jak widac istnieje sposób na wybranie konkretnej liczby. Co ciekawe nie można komentowac tego filmiku, a obejrzało go już ponad pół miliona ludzi... :lol:
EDIT Filmik jest już zablokowany :shock: :roll: rzekomo zostały naruszone jakieś prawa autorskie, niezły kabaret.
EDIT 2 Co na to nasz kochany TS :mrgreen:

Awatar użytkownika
Krzysiek1989
Mistrz typowania
Mistrz typowania
Posty: 9098
Rejestracja: 29 mar 2014, 10:22
Lokalizacja: Gorzów Wlkp.

Re: Lotto na świecie

Post autor: Krzysiek1989 » 30 lip 2015, 6:35

Jeden WIELKI PRZEKRĘT.

Awatar użytkownika
pietrekth7
Wyjadacz
Wyjadacz
Posty: 160
Rejestracja: 17 lut 2015, 15:25
Lokalizacja: Łódzkie

Re: Lotto na świecie

Post autor: pietrekth7 » 31 lip 2015, 10:24

Witam
Tak właśnie losuje się liczby lotto w Serbii. A w Polsce ..... jak myślicie ???
http://finanse.wp.pl/kat,1033693,title, ... aid=11551b

pozdro

edi8
Ekspert
Ekspert
Posty: 2756
Rejestracja: 21 sty 2009, 12:32
Lokalizacja: Wwa

Re: Lotto na świecie

Post autor: edi8 » 24 gru 2015, 11:31

Amerykanin Eddie Tipton zhakował loterię

Kod: Zaznacz cały

http://www.geekweek.pl/aktualnosci/25049/amerykanin-zhakowal-loterie

edi8
Ekspert
Ekspert
Posty: 2756
Rejestracja: 21 sty 2009, 12:32
Lokalizacja: Wwa

Re: Lotto na świecie

Post autor: edi8 » 10 sty 2016, 10:12

Miliard dolarów w puli:

Kod: Zaznacz cały

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/losowanie-loterii-powerball,609460.html

Awatar użytkownika
Danis
Boss
Boss
Posty: 883
Rejestracja: 21 gru 2009, 17:55
Lokalizacja: Myślenice

Re: Lotto na świecie

Post autor: Danis » 10 sty 2016, 10:29

Niewyobrażalne kwoty , człowiek marzy o kilku milionach i pewnie długo zastanawiałby się co z nimi zrobić a co dopiero gdy w przeliczeniu na zł przekroczymy Miliard czy dwa zł . 10 najbogatszy polak Roman Karkosik ma majątek 2 mld 150 mln zł nawet po otrąceniu podatku myślę ze można by go było przeskoczyć .

marko
Wyjadacz
Wyjadacz
Posty: 163
Rejestracja: 18 gru 2013, 22:19
Lokalizacja: stolyca

Re: Lotto na świecie

Post autor: marko » 12 sty 2016, 19:19

3,5 mld zlotych, za dużo.... :mrgreen: :lol:
mnie ucieszyłby taki jeden milionik bucksów :lol: :-P

edi8
Ekspert
Ekspert
Posty: 2756
Rejestracja: 21 sty 2009, 12:32
Lokalizacja: Wwa

Re: Lotto na świecie

Post autor: edi8 » 22 sty 2016, 1:02

To­to­lo­tek to lo­te­ria 6/49 – to zna­czy, że na każ­dym ku­po­nie gracz musi za­zna­czyć 6 z 49 liczb. Moż­li­wych kom­bi­na­cji jest oko­ło 14 mi­lio­nów. Jak spo­rzą­dzić ich li­stę, by każ­dą kom­bi­na­cję wy­mie­nić do­kład­nie je­den raz, uni­ka­jąc po­wtó­rzeń? Na po­cząt­ku lat 60. XX wie­ku ru­muń­ski eko­no­mi­sta Ste­fan Man­del za­dał so­bie to samo py­ta­nie od­no­śnie do mniej­szej ru­muń­skiej lo­te­rii. Od­po­wiedź nie jest pro­sta. Po kil­ku la­tach gło­wie­nia się Man­del roz­gryzł pro­blem i w 1964 roku wy­grał lo­te­rię. (W rze­czy­wi­sto­ści nie ku­pił wszyst­kich kom­bi­na­cji, po­nie­waż kosz­to­wa­ło­by go to zbyt dużo. Za­sto­so­wał me­to­dę po­moc­ni­czą zwa­ną „kon­den­so­wa­niem”, któ­ra gwa­ran­tu­je, że przy­najm­niej 5 z 6 liczb bę­dzie pra­wi­dło­wych. Zwy­kle za tra­fie­nie piąt­ki do­sta­je się dru­gą na­gro­dę, ale Man­del miał szczę­ście i wy­grał pierw­szą na­gro­dę za pierw­szym ra­zem). Al­go­rytm, któ­ry na­pi­sał Man­del, by usta­lić, ja­kie kom­bi­na­cje ku­pić, zaj­mo­wał 8000 kar­tek pa­pie­ru kan­ce­la­ryj­ne­go. Wkrót­ce po­tem Man­del wy­emi­gro­wał do Izra­ela, a stam­tąd do Au­stra­lii.

Pod­czas po­by­tu w Mel­bo­ur­ne Man­del za­ło­żył mię­dzy­na­ro­do­wą spół­kę gra­czy i zgro­ma­dził dość pie­nię­dzy od człon­ków, by mieć moż­li­wość za­ku­pu wszyst­kich kom­bi­na­cji liczb na lo­te­rii. Śle­dził lo­te­rie na ca­łym świe­cie w po­szu­ki­wa­niu sku­mu­lo­wa­nych na­gród, któ­re po­nad­ trzy­krot­nie prze­kra­cza­ły koszt za­ku­pu każ­dej kom­bi­na­cji. W 1992 roku na­mie­rzył lo­te­rię sta­no­wą w Wir­gi­nii – z 7 mi­lio­na­mi kom­bi­na­cji i lo­sa­mi za do­la­ra – w któ­rej na­gro­da głów­na się­ga­ła nie­mal 28 mi­lio­nów. Man­del za­brał się do dzie­ła. Wy­dru­ko­wał losy w Au­stra­lii, wy­peł­nił je za po­mo­cą kom­pu­te­ra, żeby ob­sta­wić 7 mi­lio­nów kom­bi­na­cji, a na­stęp­nie wy­słał ku­po­ny do USA. Wy­grał na­gro­dę głów­ną oraz 135 000 na­gród do­dat­ko­wych.

Lo­te­ria w Wir­gi­nii była naj­więk­szą na­gro­dą głów­ną Man­de­la i trzy­na­stą wy­gra­ną lo­te­rią od cza­su jego wy­jaz­du z Ru­mu­nii. Ame­ry­kań­ski urząd skar­bo­wy, FBI i CIA wzię­ły pod lupę wy­gra­ną spół­ki na wir­gi­nij­skiej lo­te­rii, ale nie do­pa­trzy­ły się żad­ne­go wy­kro­cze­nia. Nie ma nic nie­le­gal­ne­go w za­ku­pie wszyst­kich kom­bi­na­cji, choć wy­glą­da to na prze­kręt. Man­del w koń­cu wy­co­fał się z gra­nia na lo­te­rii i obec­nie miesz­ka na tro­pi­kal­nej wy­spie po­łu­dnio­we­go Pa­cy­fi­ku.

Kod: Zaznacz cały

http://cyfroteka.pl/catalog/ebooki/37896/94748/ff/101/OEBPS/Text/section016.xhtml
....................

Jak na pewno wygrać w loterii typu Lotto? Metoda jest całkiem prosta – najlepiej kupić wszystkie losy lub kupony, na których możemy zakreślić wszystkie możliwe kombinacje liczb. W tym drugim przypadku istnieje ryzyko – jeśli kupony wydawane są w dowolnej ilości – że ktoś jeszcze zakreśli wygrywającą kombinację i wtedy może się okazać, że musimy podzielić się wygraną. Jej wielkość zaś, powinna być oczywiście wyższa, niż suma którą wydamy na kupony. Wydawałoby się, że ten pomysł jest absurdalny. Ale w historii gier loteryjnych pojawiło się kilku amatorów „łatwego” pieniądza. Jednym z nich był rumuński matematyk Stefan Mandel. Po raz pierwszy Mandel podjął ryzyko wygrania w loterii w 1964 roku. Nie kupił co prawda losów obejmujących wszystkie możliwe kombinacje szóstki. Ograniczeniem były środki, skupił się więc na wytypowaniu pięciu z sześciu liczb. Spis kombinacji zajął osiem tysięcy stron. To była pierwsza z czternastu wygranych na całym świecie. Miała wartość około 4 tysięcy dolarów. Było to wystarczająco dużo, by Mandel uciekł z komunistycznej Rumunii. Od tamtego czasu zajął się poszukiwaniem atrakcyjnych loterii na całym świecie. Jedno z najbardziej spektakularnych przedsięwzięć wiązało się z próbą wygranej 27 milionów dolarów w Virginia State Lottery w 1992 roku. W tym wypadku należało skreślić 6 liczb z 44. Płacąc 1 dolara za kupon, wystarczyło wydać nieco ponad 7 milionów dolarów, żeby zapewnić sobie wygraną. Relacja zysk do ryzyka wynosiła więc 3,8 do 1. Mandel był współzałożycielem International Lotto Fund, z siedzibą w Melbourne. Według współczesnych kryteriów można powiedzieć, że był to swego rodzaju fundusz hedge. Fundusz zamierzał pozyskać około 20 milionów dolarów, zaś minimalny udział w funduszu wynosił 4 000 dolarów. W materiałach reklamowych obiecywano możliwy zwrot z inwestycji nawet w wysokości 48 000 dolarów, za każdy zakupiony udział. Fundusz skupił około 2 500 inwestorów z całego świata. Ostatecznie w ciągu blisko trzech lat (sprzedaż udziałów rozpoczęto w 1989 roku) pozyskano 7,5 miliona dolarów. Co ciekawe jak ujawniło późniejsze śledztwo nadzoru australijskiego (Australian Securities Commission) połowa wpłat była od razu przeznaczana na koszty zarządu.

Największym problemem okazało się jednak wcale nie pozyskanie kapitału, tylko „zebranie aktywów”. Po całym stanie Wirginia jeździło około 20 osób związanych z funduszem i kupowała kupony w kilku sieciach sklepów, które je dystrybuowały. Możemy to nazwać ryzykiem płynności. Koniec konców fundusz skupił około 5 milionów kuponów. Na szczęście wśród nich był również ten zwycięski. Kupiony w sklepie należącym do sieci Fresh Farm, jako jeden z 2,4 miliona losów.

Na nieszczęście stan Wirginia zakwestionował legalność kupionych kuponów. Według prawa stanowego istniały ograniczenia co do miejsca zakupu kupnów (miało to ograniczyć spekulację losami), jednak argumentacja była na tyle naciągana, że wypłata została przekazana zwycięzcy. Niemniej jednak ryzyko było bardzo poważne, zaś loterie na całym świecie zaczęły wprowadzać dodatkowe ograniczenia dotyczące kupna losów przez pojedyncze podmioty.

W tym samym roku „skoku” na inną loterię, tym razem irlandzką dokonał księgowy z Irlandii o o polskich korzeniach – Stefan Klincewicz (według różnych źródeł znający Mandela). Klincewicz zebrał grupę 28 osób, która przybrała nazwę od pubu, w którym się spotykali – Scruffy Murphys Lotto Syndicate. Do wygrania było 1,7 mln funtów, zaś „wygrywająca” liczba losów kosztowała tylko 973 tysiące funtów. Zatrudniono dodatkowe osoby do kupowania losów w punktach. Organizator loterii zarejestrował niesłychany wzrost sprzedaży kuponów loteryjnych i na kilka dni przed losowaniem próbowano ograniczyć sprzedaż. Możemy to nazwać ryzykiem partnera. Kupiono łącznie około 80 procent zakładanych losów, wydając w sumie około 820 tysięcy funtów.

Sprawa jednak skomplikowała się w momencie opublikowania wyników. Ujawniło się to ryzyko, które znane jest każdemu – wygranych kuponów było w sumie trzy i tylko jeden z nich należał do grupy Klincewicza. Dzięki temu wygrana wyniosła zaledwie 568 funtów. Na szczęście rezultat podniosły dodatkowe „piątki” i „czwórki”. Netto na tej operacji Klincewicz zyskał nieco ponad 310 tysięcy funtów, a irlandzka National Lottery zmieniła zasady – należało wytypować 6 z 39 a nie jak dotychczas z 36 liczb – zmniejszając tym samym prawdopodobieństwo wygranej.

Choć w obu przypadkach (i wielu innych wygranych w ten sposób) autorzy osiągnęli sukces, ryzyko porażki jest dość duże w przypadku, gdy trzeba będzie się podzielić wygraną z innymi, którzy wytypowali trafną konfigurację liczb. Do tego dochodzą różnego rodzaju działania prawne. Kilka miesięcy po wydarzeniach z 1992 roku Australian Securities Commission zarzuciła funduszowi Mandela złamanie ustawy o obrocie papierami wartościowymi. Według nadzorcy, fundusz niedostatecznie poinformował swoich klientów o konsekwencjach podatkowych, ryzyku wygranej przez kilka podmiotów jednocześnie i oczekiwanych stopach zwrotu.

Kod: Zaznacz cały

http://blogi.bossa.pl/2015/10/23/pewna-wygrana-i-pewne-ryzyka/

edi8
Ekspert
Ekspert
Posty: 2756
Rejestracja: 21 sty 2009, 12:32
Lokalizacja: Wwa

Re: Lotto na świecie

Post autor: edi8 » 13 lut 2016, 20:47

Kod: Zaznacz cały

http://wiadomosci.onet.pl/prasa/milionerzy-z-przypadku/xvsgvv

Awatar użytkownika
forresty
Boss
Boss
Posty: 697
Rejestracja: 14 maja 2016, 14:24

Re: Lotto na świecie

Post autor: forresty » 26 maja 2016, 7:19

W Polsce narzeka się że mamy 6x49 i płacz bo jest 14mln kombinacji. Spróbowałby któryś wydrukować wszystkie kombinacje we Włoszech to na sam papier, transport, obsługę zliczania i drukarki wydałby więcej niż wygrana w tej loterii :lol: to samo w USA - tam wielkie loterie mają kilkusetmilionowe wielkości kombinacji.

euromillions 1; 116,531,800
megamillions 1:258,890,850
powerball 1:292,201,338
superenalotto 1: 622,614,630

drukujta. Powodzenia
Na tle tych wielkości polskie lotto wygląda jak gra w bierki

Awatar użytkownika
Krzysiek1989
Mistrz typowania
Mistrz typowania
Posty: 9098
Rejestracja: 29 mar 2014, 10:22
Lokalizacja: Gorzów Wlkp.

Re: Lotto na świecie

Post autor: Krzysiek1989 » 26 maja 2016, 7:40

O kurde... :shock: Nieźle...

Odpowiedz

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości