Regulamin Forum

Wypowiedzi, propozycje,udoskonalenia czyli dyskusja na temat naszej strony głównej.
Zablokowany
Awatar użytkownika
Bociek
Administrator
Administrator
Posty: 4382
Rejestracja: 13 wrz 2008, 22:28
Lokalizacja: Bytom

Regulamin Forum

Post autor: Bociek » 01 paź 2013, 10:53

Rozdział 1
Postanowienia ogólne1.1. Forum znajdujące się pod adresem www.forumlotto.pl jest miejscem wymiany myśli miłośników gier liczbowych organizowanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Na Forum poruszane są także tematy dotyczące zakładów bukmacherskich i loteriach zagranicznych. W wydzielonych działach Forum Użytkownicy mogą także dyskutować na tematy niezwiązane z główną tematyką Forum www.forumlotto.pl.
1.2. Właścicielem forum znajdującego się pod adresem www.forumlotto.pl jest osoba prywatna.
1.3. Użytkownicy korzystających z zasobów oraz uczestniczący w rozwoju Forum znajdującego się pod adresem www.forumlotto.pl mają obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz z treścią Polityki Prywatności.
1.4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.10.2013 i określa warunki oraz zasady korzystania z Forum znajdującego się pod adresem www.forumlotto.pl.
1.5. W sprawach, które nie zostały uregulowane w ramach Regulaminu Forum zastosowanie mają przepisy polskiego prawa – w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Rozdział 2
Użyte w Regulaminie definicje – wybór najważniejszych pojęć


2.1. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną i która korzysta z zasobów oraz uczestniczy w rozwoju Forum znajdującego się pod adresem www.forumlotto.pl.
2.2. Administrator – właściciel Forum znajdującego się pod adresem www.forumlotto.pl.
2.3. Forum – forum internetowe prowadzone pod adresem www.forumlotto.pl.
2.4. Konto Użytkownika – dostępne Użytkownikowi po zalogowaniu konto. Posiadanie Konta Użytkownika pozwala Użytkownikowi na korzystanie z pełnych zasobów Forum (z wykluczeniem działów ukrytych i dostępnych jedynie Użytkownikom o randze specjalnej) oraz na aktywne uczestniczenie w rozwoju Forum, w szczególności na odczytywanie postów innych Użytkowników, zadawanie pytań, tworzenie nowych wątków, aktywne uczestnictwo w rozwoju wątków już istniejących czy na modyfikację podanych przy Rejestracji Konta danych.
2.5. Rejestracja Konta – proces uzupełnienia dostępnego w ramach Forum formularza w ramach którego Użytkownik zobowiązany jest do potwierdzenia tego, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu. Rejestrując Konto Użytkownik zobowiązany jest także do wybrania prawidłowego Nicku, wskazania adresu email i hasła, a także do odpowiedzenia na Pytania Weryfikacyjne. Proces Rejestracji Konta jest całkowicie darmowy, dobrowolny i kończy się potwierdzeniem Rejestracji poprzez kliknięcie w link wysłany do Użytkownika w mailu zwrotnym. Rejestracja Konta umożliwia Użytkownikowi tworzenie nowych wątków oraz przeglądanie treści opublikowanych już na Forum przez innych Użytkowników.
2.6. Nick – nazwa wybrana przez Użytkownika i pełniąca rolę jego pseudonimu. Jeden Nick może być na Forum zarejestrowany tylko jeden raz. Administrator rości sobie prawo do odmowy rejestracji Konta Użytkownika, który wskazał na Nick bezpośrednio lub niebezpośrednio kojarzący się z nazwą strony internetowej, który wskazał Nick zawierający dane osobowe i dane telekomunikacyjne lub który wskazał na Nick wulgarny, obraźliwy lub niezgodny z ogólnie przyjętymi zasadami dobrego wychowania i obyczajowości.
2.7. Pytania Weryfikacyjne – kontrolne pytania zadawane Użytkownikowi przy Rejestracji Konta.
2.8. Moderator Forum – osoba wskazana przez Administratora Forum, odpowiadająca za utrzymanie porządku na Forum, w tym za usuwanie lub przenoszenie wątków, usuwanie wpisów niezgodnych z niniejszym Regulaminem czy wyciąganie konsekwencji względem Użytkowników łamiących postanowienia niniejszego Regulaminu. Powoływanie Moderatorów odbywa się jedynie przez Administratora. Administrator Forum nie przyjmuje zgłoszeń od Użytkowników zainteresowanych objęciem funkcji Moderatora. Moderator ma obowiązek stosować się do zasad określonych w regulaminie.
2.9. Awatar – obrazek wyświetlany obok Nicku Użytkownika i będący wizytówką tegoż Użytkownika. Użytkownikom nie wolno wybierać Awatarów zawierających nazwy serwisów, zawierających treści wulgarne, obraźliwe czy niezgodne z ogólnie przyjętymi zasadami dobrego wychowania i obyczajowości, a także zawierających grafiki imitujące oznaczenia charakterystyczne dla Awatarów innych Użytkowników (w szczególności Administratora i Moderatorów). Wielkość Awatara nie może przekraczać 125x125 pikseli, a rozmiar pliku – 300 KB.
2.10. Sygnatura – podpis Użytkownika Forum pojawiający się pod każdym jego postem w postaci tekstu lub grafiki. W Sygnaturze nie można umieszczać nazw serwisów oraz tekstu lub grafiki o wymowie wulgarnej, obraźliwej czy niezgodnej z ogólnie przyjętymi zasadami dobrego wychowania i obyczajowości, a także grafik czy treści imitujących oznaczenia charakterystyczne dla Awatarów innych Użytkowników (w szczególności Administratora i Moderatorów).
2.11. Dane osobowe – informacje podawane przez Użytkowników Forum przy Rejestracji (Login, adres email) oraz inne informacje (adres IP) umożliwiające określenie tożsamości konkretnej osoby bez nadzwyczajnego wysiłku i nakładów, zwłaszcza przy użyciu powszechnych źródeł.
2.12. Logowanie – proces autoryzacji użytkownika - wpisania loginu i hasła wybranego podczas Rejestracji Konta.
2.13. Wiadomość prywatna – wiadomość wysłana przez jednego Użytkownika Forum do drugiego Użytkownika Forum za pomocą systemu wewnętrznej komunikacji Forum. Administrator Forum nie ma wglądu w treść wysyłanych w ten sposób wiadomości oraz nie odpowiada za treść wysyłanych w ten sposób wiadomości.
2.14. Shoutbox – wbudowany w Forum chat służący do wymiany krótkich informacji między Użytkownikami Forum w czasie rzeczywistym. Wiadomości wymieniane przez Shoutbox są widoczne dla wszystkich Użytkowników Forum.

Rozdział 3
Obowiązki i uprawnienia Administratora Forum względem Danych osobowych Użytkowników


3.1. Administrator Forum uprawniony jest do przetwarzania, gromadzenia, utrwalania, przechowywania, opracowywania, udostępniania oraz usuwania Danych osobowych podanych przez Użytkownika w procesie Rejestracji Konta w celu badania rynku i w celu podjęcia działań mających na celu rozwój Forum lub polepszenie jego działania.
3.2. Administrator Forum uprawniony jest do przetwarzania, gromadzenia, utrwalania, przechowywania, opracowywania, udostępniania oraz usuwania danych osobowych podanych przez Użytkownika w procesie Rejestracji Konta w celach statystycznych.
3.3. Administrator Forum jest uprawniony do przetwarzania, gromadzenia, utrwalania, przechowywania, opracowywania, udostępniania oraz usuwania danych osobowych podanych przez Użytkownika w procesie Rejestracji Konta w celach marketingowych i reklamowych bez pozyskania na to uprzedniej zgody Użytkownika.
3.4. Administrator Forum nie jest uprawniony do przetwarzania, gromadzenia, utrwalania, przechowywania, opracowywania, udostępniania oraz usuwania danych osobowych podanych przez Użytkownika w procesie Rejestracji Konta w celach rozpowszechniania danych osobowych Użytkownika zgromadzonych na Koncie w sieci Internet (w sposób określony w Polityce prywatności Forum) bez pozyskania na to uprzedniej zgody Użytkownika.
3.5. Podanie Danych osobowych przez Użytkownika Forum jest całkowicie dobrowolne.
3.6. Administrator Forum, będący jednocześnie administratorem Danych osobowych, chroni Dane osobowe Użytkowników Forum.
3.7 Jako użytkownik zgadzasz się, że wszystkie informacje, które wpiszesz będą przechowywane w bazie danych. Informacje te nie będą podawane bez twojej zgody żadnym osobom ani podmiotom trzecim, jednakże webmaster, administrator i moderatorzy nie będą obarczeni odpowiedzialnością za włamania hackerskie prowadzące do pozyskania tych danych.

Rozdział 4
Obowiązki i uprawnienia Użytkowników Forum względem Danych osobowych


4.1. Podczas rejestracji na Forum znajdującym się pod adresem www.forumlotto.pl Użytkownik podaje Login, adres poczty elektronicznej oraz (opcjonalnie) dodatkowe dane o charakterze demograficznym.
4.2. Użytkownik Forum znajdującego się pod adresem www.forumlotto.pl wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Administratora Forum danych technicznych i technologicznych, takich jak adres IP, wywołany adres internetowy, adres internetowy strony odsyłającej do Forum www.forumlotto.pl (adres strony z którego Użytkownik przeszedł na strony Forum www.forumlotto.pl), informacji o rodzaju przeglądarki z której korzysta Użytkownik Forum oraz informacji transmitowanych protokołem http.
4.3. Użytkownik Forum znajdującego się pod adresem www.forumlotto.pl wyraża zgodę na przechowywanie przez Administratora Forum na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (pliki cookies).
4.4. Użytkownik Forum zobowiązuje się do zapoznania z Polityką Prywatności Forum znajdującego się pod adresem www.forumlotto.pl. W Polityce Prywatności określone są między innymi informacje o możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tych informacji za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.

Rozdział 5
Rejestracja Konta Użytkownika


5.1. Przed Rejestracją Konta każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz z treścią Polityki Prywatności Forum znajdującego się pod adresem www.forumlotto.pl.
5.2. Konto Użytkownika przypisane jest do jednej osoby. Zabrania się wykorzystywanie Kont przez więcej niż jednego Użytkownika.
5.3. W celu rejestracji należy zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności oraz wypełnić formularz rejestracyjny.
5.4. Dane wprowadzone do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć Użytkownika rejestrującego Konto i być zgodne z prawdą. Administrator Forum sugeruje, aby Użytkownicy w celu Rejestracji Konta nie podawali adresów email zawierających pełne imię i nazwisko, numer PESEL czy kody dostępu (na przykład numery PIN do kont bankowych) oraz hasła umożliwiające dostęp do ich kont pocztowych etc.
5.5. Poprawnie wypełniony wniosek rejestracyjny przesyłany jest do Administratora Forum, a dane w nim umieszczone – zapisywane w bazie danych Forum.
5.6. Administrator na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej wysyła potwierdzenie dokonania Rejestracji na Forum znajdującym się pod adresem www.forumlotto.pl z prośbą o zweryfikowanie danych i zakończenie Rejestracji.
5.7. Po zakończeniu procesu Rejestracji Użytkownik otrzymuje dostęp do swojego Konta. Po zalogowaniu Użytkownik może zmienić swoje pola (w menu profil), przeglądać zasoby Forum, dodawać nowe wątki do istniejących już tematów, zakładać nowe tematy, korzystać z innych form komunikacji z pozostałymi Użytkownikami (Wiadomości prywatne czy Shoutbox) oraz personalizować swój profil (zmieniając Awatar czy Sygnaturę).
5.8. Zabronione jest rejestrowanie więcej niż jednego Konta Użytkownika przez jedną osobę. W przypadku wykrycia, że jedna osoba zarejestrowała więcej niż jedno Konto Użytkownika – Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia konta i do zablokowania Użytkownikowi możliwości ponownej Rejestracji.

Rozdział 6
Bezpieczne Logowanie


6.1. Po zakończeniu procesu Rejestracji Konta Użytkownik Forum znajdującego się pod adresem www.forumlotto.pl może w dowolnej chwili zalogować się na swoje Konto, wykorzystując do tego celu Login oraz hasło wybrane podczas Rejestracji.
6.2. Administrator Forum znajdującego się pod adresem www.forumlotto.pl zabrania Użytkownikowi Forum przekazywania osobom trzecim danych dostępowych (Loginu i hasła) do swojego Konta oraz zaleca, aby Użytkownik Forum nie zapisywał ich w dostępnym dla osób trzecich miejscu.
6.3. W przypadku, gdy Użytkownik Forum zapomni hasła umożliwiającego zalogowanie się do Forum – Użytkownik powinien skorzystać z opcji „Zapomniałem hasła” (opcja dostępna w panelu logowania). Po wyborze opcji „Zapomniałem hasła” i po wpisaniu przez Użytkownika Loginu oraz adresu email na adres poczty elektronicznej podanej podczas Rejestracji Konta przesłane zostanie wygenerowane automatycznie, nowe hasło. Po zalogowaniu do Forum Użytkownik będzie mógł zmienić hasło w karcie użytkownika w menu profil.

Rozdział 7
Cel i charakter Forum


7.1. Forum znajdujące się pod adresem www.forumlotto.pl jest serwisem skierowanym do pasjonatów i osób zainteresowanych grami liczbowymi. Forum zezwala zarejestrowanym Użytkownikom na publiczne komentowanie zjawisk związanych z tematyką gier liczbowych oraz umieszczanie informacji dotyczących tematyki gier liczbowych.
7.2. Użytkownik Forum przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że jego wypowiedzi (zamieszczane w ramach Forum www.forumlotto.pl) są powszechnie dostępne w sieci Internet oraz oświadcza, że nie będzie żądał usunięcia jego wątków.
7.3. Użytkownik Forum przyjmuje do wiadomości, że wszystkie jego wypowiedzi (zamieszczane w ramach Forum www.forumlotto.pl) mogą być komentowane przez innych Użytkowników Forum.
7.4. W ramach Forum mogą być umieszczane wątki i posty niezwiązane bezpośrednio z tematyką gier liczbowych. Tego typu wątki i posty muszą być jednak umieszczane w dedykowanych ku temu działach Forum.
7.5. W ramach Forum mogą być umieszczane (za zgodą Administratora) treści reklamowe. Wszystkie treści reklamowe muszą być jednak wyraźnie oznaczone – tak, aby reklamy publikowane były zgodnie z literą prawa i żeby Użytkownicy Forum nie mylili ich z zasobami tworzonymi przez samych Użytkowników.
7.6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane w ramach Forum znajdującym się pod adresem www.forumlotto.pl oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

Rozdział 8
Prawa i obowiązki Użytkowników


8.1. Użytkownicy Forum mają prawo do zakładania na Forum wątków i umieszczania w ramach Forum postów związanych z tematyką gier liczbowych.
8.2. Użytkownicy Forum mają prawo do zakładania na Forum wątków i umieszczania w ramach Forum postów niezwiązanych z tematyką gier liczbowych. Wątki i posty niezwiązane z tematyką gier liczbowych muszą być umieszczane w dedykowanych ku temu działach Forum.
8.3. Użytkownicy zobowiązani są do zachowania zgodnego z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
8.4. Tworząc nowe tematy lub posty Użytkownicy forum mają obowiązek zachowywać się godnie. Tworzone przez nich treści nie mogą obrażać innych Użytkowników Forum, nawoływać do agresji czy w rażący sposób naruszać dobra osobiste innych osób.
8.5. W przypadku, gdy Użytkownik umieszcza w ramach Forum treści naruszające w sposób rażący dobra osobiste innych osób, gdy rozpowszechnia treści będące w sprzeczności z prawem lub niniejszym Regulaminem, gdy publikuje treści mające charakter powszechnie uznany za obraźliwy lub niecenzuralny, treści dyskryminujące grupy wyznaniowe, etniczne, mniejszości seksualne, rasowe i inne, treści związanych z pornografią, treści zachwalające lub namawiające do korzystania ze środków odurzających, a także jeśli publikowane przez niego treści są pozbawione logiki i ich umieszczanie w ramach Forum ma na celu zaśmiecenie Forum – Administrator Forum może usunąć wypowiedzi i zablokować Użytkownikowi możliwość korzystania z Forum.
8.6. Administrator Forum może usunąć wypowiedzi i zablokować Użytkownikowi możliwość korzystania z Forum w przypadku, gdy Użytkownik umieszcza w ramach Forum treści mające wyłącznie charakter reklamowy, spamerski (w zwyczajowo przyjętym znaczeniu określenia „spam”) lub mający na celu jedynie sprowokowanie innych użytkowników i zaburzenie działa forum.
8.7. Administrator Forum może usunąć wypowiedzi i zablokować Użytkownikowi możliwość korzystania z Forum w przypadku, gdy Użytkownik umieszcza w ramach Forum (bez zgody nadawców) treści wiadomości prywatnych otrzymywanych od innych Użytkowników Forum.
8.8. Administrator Forum może usunąć wypowiedzi i zablokować Użytkownikowi możliwość korzystania z Forum w przypadku, gdy Użytkownik – korzystając z Shoutbox – publikuje treści niezgodne z niniejszym Regulaminem, a szczególnie treści obraźliwe dla innych Użytkowników, treści uznawane powszechnie za niekulturalne i wulgarne, nawołujące do przemocy, naruszające godność osobistą innych osób lub dobra osób, firm, marek i instytucji oraz treści wyłącznie marketingowe, spamerskie bądź nic nie wnoszące do dyskusji (o niskim poziomie intelektualnym) lub prowokacyjne.
8.9. Administrator Forum może usunąć wypowiedzi i zablokować Użytkownikowi możliwość korzystania z Forum w przypadku, gdy Użytkownik w ramach Forum wskazuje źródła umożliwiające pozyskanie nielegalnego oprogramowania, przekazuje innym Użytkownikom nielegalnie pozyskane oprogramowanie, udziela informacji, wskazówek lub sugestii pozwalających korzystać w sposób nielegalny z oprogramowania, udziela informacji, wskazówek lub sugestii pozwalających na oszukiwanie firm i instytucji i podaje informacje, wskazówki i sugestie lub namawia do przywłaszczania oraz łamania praw autorskich osób trzecich.
8.10. Administrator Forum może usunąć wypowiedzi i zablokować Użytkownikowi możliwość korzystania z Forum w przypadku, gdy Użytkownik prosi na łamach Forum o wskazanie źródeł umożliwiających pozyskanie nielegalnego oprogramowania, prosi o przekazanie mu przez innych Użytkowników nielegalnie pozyskanego oprogramowania, prosi o udzielenie informacji, wskazówek lub sugestii pozwalających korzystać w sposób nielegalny z oprogramowania, prosi o udzielenie informacji, wskazówek lub sugestii pozwalających na oszukiwanie firm i instytucji i prosi o podanie informacji, wskazówek i sugestii pozwalających na przywłaszczenia oraz łamanie praw autorskich osób trzecich.
8.11. Administrator zabrania umieszczania w ramach Forum znajdującego się pod adresem www.forumlotto.pl oraz przesyłania za pomocą Wiadomości prywatnych czy chatu Shoutbox reklam, ogłoszeń, linków referencyjnych przynoszących profity poszczególnym Użytkownikom lub osobom trzecim. Umieszczanie lub rozpowszechnianie takich treści jest dozwolone tylko w przypadku pozyskania wcześniejszej zgody Administratora na takie działania i w przypadku ustalenia z Administratorem sposobu umieszczania czy rozpowszechniania tego typu treści.
8.12. Zabrania się umieszczania na Forum oraz przesyłania za pomocą Wiadomości prywatnych czy chatu Shoutbox informacji o charakterze spamerskim oraz anonsów czy próśb o pomoc. Prośby o pomoc czy anonse mogą być umieszczane na Forum jedynie za uprzednią zgodą Administratora.
8.13. Zabrania się Użytkownikom Forum publikowania postów oraz wpisów w shoutbox-ie jeden pod drugim (z wykluczeniem sytuacji gdy nie budzi to zastrzeżeń ogółu użytkowników tj. np. podawanie typów, wyników etc. na inne losowania).
8.14. Zabrania się Użytkownikom Forum publikowania postów i zakładania tematów w działach, których tematyka nie jest zgodna z tematyką tychże postów i tematów.
8.15. Treści umieszczane w ramach Forum powinny być formułowane w języku polskim. Użytkownicy Forum zobligowani są do przestrzegania zasad ortografii i gramatyki języka polskiego.
8.16. W wyjątkowych okolicznościach Użytkownik Forum może zgłosić się do Administratora Forum z prośbą o usunięcie napisanych przez niego treści. O tym, czy treści zostaną usunięte decyduje jedynie Administrator, a jego decyzja jest niepodważalna i ostateczna.
8.17. Przed założeniem nowego tematu i przed napisaniem nowego postu Użytkownik Forum ma obowiązek sprawdzić, czy w ramach Forum nie istnieje już podobny temat lub post.
8.18. W przypadku, gdy Użytkownik umieści w ramach Forum temat lub post, którego treść pokrywa się z treścią znajdującą się w innym temacie lub poście – Administrator Forum ma prawo do usunięcia danego tematu czy postu.
8.19. Umieszczane w ramach Forum treści tworzą historię wypowiedzi – ciągłą i zrozumiałą. Użytkownicy piszący na Forum powinni publikować jedynie dobrze przemyślane treści i pamięć o tym, że umieszczane na Forum treści stają się częścią Internetu. Z dbałości o ciągłość i zrozumiałość wypowiedzi, czytelność i właściwe funkcjonowanie Forum – Administrator nie usuwa (bez uzasadnienia ze strony Użytkowników) postów Użytkowników.
8.20. Użytkownik publikując na Forum treści oświadcza, że posiada do nich wszelkie, niezbędne prawa oraz nie będzie się domagał usunięcia swoich publikacji z zasobów forum co w znaczący sposób godziłoby w interesy administratora oraz użytkowników.
8.21. Linki zewnętrzne należy umieszczać w blokach . Odstąpienie od tego obowiązku można uzyskać za zgodą administratorów.

Rozdział 9
Ograniczenia, kary i ostrzeżenia nakładane na Użytkowników Forum


9.1 W przypadku, gdy Użytkownik Forum opublikuje treści niezgodne z niniejszym Regulaminem – Administrator lub wskazany przez niego Moderator ma prawo do usunięcia lub przeniesienia danej treści do właściwego działu, do zażądania od Użytkownika zmiany tytułu tematu lub postu, wykonania samodzielnej modyfikacji tematu lub postu lub do dopisania poprawki (oznaczonej jako ingerencja Administratora) w treści tematu lub postu.
9.2. Użytkownik będący autorem zablokowanego, przeniesionego lub zmodyfikowanego postu lub tematu ma prawo poprosić Administratora o podanie motywów decyzji i o ewentualne wycofanie podjętych zmian. Decyzja Administratora jest niepodważalna.
9.3. Użytkownicy nagminnie łamiący niniejszy Regulamin, powszechną netykietę oraz ignorujący upomnienia Administratora lub Moderatorów powinni liczyć się z otrzymaniem ostrzeżenia lub z zablokowaniem dostępu do Forum.
9.4. Administrator ma prawo zastosować ostrzeżenie lub zablokować dostęp do Forum w przypadku, gdy Użytkownik Forum w sposób jednorazowy, ale szczególnie naganny łamie postanowienia niniejszego Regulaminu.
9.5. Administratorzy stosują względem Użytkowników łamiących postanowienia Regulaminu system ostrzeżeń i kar. Po otrzymaniu 2 ostrzeżeń – następuje blokada Konta Użytkownika na 2 tygodnie. Po 2 tygodniach kary – jedno z ostrzeżeń jest kasowane. W przypadku, gdy Użytkownik otrzyma 3 ostrzeżenia – jego konto jest dożywotnio blokowane. Użytkownik posiadający 2 aktywne ostrzeżenia traci możliwość korzystania z Shoutboxa. Możliwość korzystania z Shoutboxa jest przywracana w chwili, gdy jedno z ostrzeżeń jest kasowane.
9.6. W przypadku, gdy Użytkownik Forum w sposób ciągły łamie postanowienia Regulaminu i nie zmienia swojego zachowania po otrzymaniu ostrzeżeń – Administrator Forum ma prawo do zablokowania jego Konta bez uprzedniego ostrzeżenia.
9.7. W przypadku, gdy Użytkownik Forum w sposób jednorazowy, ale szczególnie naganny łamie postanowienia niniejszego Regulaminu – Administrator Forum ma prawo do zablokowania jego Konta bez uprzedniego ostrzeżenia.
9.8. W przypadku, gdy Użytkownik pozbawiony przez Administratora dostępu do Forum uzna, że kara została na niego nałożona niesłusznie – Użytkownik może zgłosić się do Administratora forum z prośbą o przywrócenie Konta Użytkownika. Prośby należy przesyłać na adres admin@forumlotto.pl
9.9. W przypadku, gdy prośba o przywrócenie Konta zostanie rozpatrzona negatywnie – decyzja Administratora ma charakter niepodważalny i ostateczny, przez co Użytkownikowi nie przysługuje od niej odwołanie. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia prośby – Konto Użytkownika jest przywracane w przeciągu tygodnia od dnia, w którym Użytkownik został poinformowany o pozytywnej decyzji Administratora.
9.10. Usunięcie Konta Użytkownika nie jest jednoznaczne z usunięciem treści umieszczanych na Forum przez tegoż Użytkownika. Zachowanie wszystkich treści publikowanych przez Użytkownika, którego Konto zostało usunięte ma na celu zachowanie ciągłości wypowiedzi oraz zachowanie porządku panującego na Forum.

Rozdział 10
Usunięcie Konta


10.1. Użytkownik Forum mieszczącego się pod adresem www.forumlotto.pl ma prawo do usunięcia Konta Użytkownika nieodpłatnie, w dowolnym czasie.
10.2. Użytkownik Forum mieszczącego się pod adresem www.forumlotto.pl ma prawo do usunięcia Konta Użytkownika bez podania przyczyny czy powodów swojej decyzji.
10.3. Użytkownik Forum mieszczącego się pod adresem www.forumlotto.pl może usunąć Konto przez zgłoszenie chęci usunięcia Konta Administratorowi Forum drogą mailową (na adres Administratora).
10.4. Usunięcie Konta Użytkownika przebiega w przeciągu tygodnia od zgłoszenia chęci usunięcia Konta Administratorowi.
10.5. Usunięcie Konta Użytkownika nie jest jednoznaczne z usunięciem zawartości Konta, a więc z usunięciem publikowanych przez Użytkownika postów czy tworzonych przez niego tematów.

Rozdział 11
Postanowienia końcowe


11.1. Administratorowi Forum przysługuje prawo do wprowadzenia przerwy technicznej w funkcjonowaniu całego Forum lub niektórych jego działów. Przerwa wprowadzana może być na potrzeby wykonania prac technicznych mających na celu usprawnienie działania Forum czy uatrakcyjnienie jego wyglądu. O planowanych przerwach (dacie ich wprowadzenia i czasie trwania) Administrator powinien informować Użytkowników z wyprzedzeniem (dzień przed planowaną przerwą), za pomocą notki umieszczanej na Forum.
11.2. Podczas planowanych przerw technicznych Administrator nie ingeruje w treść umieszczonych już na Forum wątków i tematów.
11.3. W przypadku, gdy przerwa w działaniu Forum ma charakter nieoczekiwany i z przyczyn niezależnych od Administratora, Administrator nie musi o wprowadzeniu przerwy informować Użytkowników Forum.
11.4. Administrator Forum nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się przez Użytkowników do informacji zamieszczonych przez innych Użytkowników na Forum.
11.5. Administrator Forum nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez Użytkownika wskutek korzystania z podpowiedzi czy informacji przekazywanych między Użytkownikami za pomocą Wiadomości prywatnych oraz forum.
11.6. Korzystanie z zasobów Forum znajdującego się pod adresem www.forumlotto.pl nie jest jednoznaczne z nabyciem przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do treści w nim zawartych. Użytkownik może korzystać z tych treści jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim.
11.7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści wypowiedzi oraz opinii umieszczonych na stronach Forum znajdującego się pod adresem www.forumlotto.pl.
11.8. Administrator zastrzega, że wypowiedzi i treści umieszczane w ramach Forum www.forumlotto.pl nie mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie do tworzenia treści komercyjnych. Treści zamieszczane na Forum nie mogą także stać się podstawą do tworzenia ofert handlowych.
11.9. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia tymczasowych lub czasowych zmian w działaniu niektórych funkcji Forum. Zmiany te (jak włączenie lub wyłączenie możliwości dodawania przez Użytkowników Sygnaturki) nie będą jednak miały wpływu na ogólne działanie Forum.
11.10. Administrator zastrzega sobie prawo do całkowitego zamknięcia/likwidacji Forum – w dowolnym momencie i bez podania przyczyny.
11.11. Administrator udostępnia swoje dane jedynie w uzasadnionych okolicznościach, nie na forum ogólnym, a w wiadomościach prywatnych.
11.12. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. O wprowadzeniu zmian Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia powiadomienia o zmianie regulaminu Użytkownik nie zdecyduje się na usunięcie Konta, Administrator uznaje, że zmiany zostały przez Użytkownika przyjęte.
11.13. Administrator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od treści niniejszego Regulaminu jedynie na korzyść Użytkownika.
11.14. Administrator Forum może dochodzić naprawienia powstałych w wyniku działania Użytkowników Forum szkód na zasadach ogólnych.

Zablokowany

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości